Aquest portal el titular del qual és RAMON LUZ S.L., amb NIF B-43885516, domicili al Polígon Industrial La Plana, 24. 43780 Gandesa (Tarragona) , està constituïda pel lloc web associat al domini ramonluz.com

Propietat Intel·lectual i Industrial

El diseny del portal i els seus codis fonts, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a RAMON LUZ S.L., i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

RAMON LUZ S.L., és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’inclueixen, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa.

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a RAMON LUZ S.L., de manera gratuïta. No ha d’enviar-se informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Responsabilitat dels continguts

RAMON LUZ S.L., no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels que es pot accedir al portal. RAMON LUZ S.L., tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que puguéssin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

RAMON LUZ S.L., es reserva el dret a realitzar canvis al lloc web sense previ avís, al objecte de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

RAMON LUZ S.L., no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades provocades per l’ús d’aquesta informació. Però, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI- CE, RAMON LUZ S.L., es compromet a la retirada o en el seu cas bloqueig d’aquells continguts que puguéssin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’orde públic.

Tampoc l’empresa es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o males configuracions del software instal·lat al ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment, no es garantitza la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. Sense el consentiment escrit de RAMON LUZ S.L.,

Seu electrònica

D’acord amb l’establert a l’art 7 del Real Decret 1671/2009, del 6 de novembre, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, del 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, RAMON LUZ S.L., es responsabilitzarà de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als que pugui accedir-se a través de la seva Seu Electrònica (www.ramonluz.com)

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.


Política de privacitat

La present política de privacitat té per objecte donar a conèixer la manera en què es recullen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal a les que s’accedeix pels serveis associats amb aquest Lloc Web, amb la finalitat que les persones que hi accedeixin determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les seves dades personals a través dels formularis habilitats a l’efecte.

L’accés i l’ús del Lloc Web, implica que accepta en la seva totalitat i s’obliga a complir per complet els termes i condicions recollits en la present Política de Privacitat, així com en les disposicions que conté l’Avís Legal, la política de cookies, i, en el seu cas, les Condicions Generals o Particulars de Contractació de qualsevol altre servei. Pot trobar els enllaços corresponents al peu de la pàgina principal de la web.

La prestació del servei del Lloc Web té una duració limitada al moment en què es troba connectat en el seu cas al Lloc Web o algun dels serveis que a través del mateix es faciliten; per tant, ha de llegir atentament els textos legals en cada una de les ocasions en què es proposi visitar el lloc web, ja que aquests poden patir modificacions en funció de novetats o exigències legislatives i jurisprudencials o per necessitats de negoci.

La present Política de Privacitat serà vàlida per les dades de caràcter personal obtingudes per aquest lloc web o altres serveis de RAMON LUZ S.L.

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

A través d’aquest lloc web no s’obtenen dades personals sense el seu consentiment, i si aquestes dades obtingudes es cedíssin a tercers se li informarà convenientment, en el moment d’obtenir les dades.

Amb la finalitat d’oferir-li el millor servei i amb l’objectiu de facilitar el seu ús, s’analitzen el número de pàgines visitades, el número de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquests efectes RAMON LUZ S.L. utilitza la informació estadística elaborada pel proveïdor de serveis d’internet.

El portal del què és titular RAMON LUZ S.L.., pot contenir enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la de RAMON LUZ S.L. A l’accedir a aquests llocs web pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vosté pot acceptar o refusar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

En cumpliment del previst al Reglament General de Protecció de Dades, s’informa que les dades de caràcter personal obtingudes directament de l’usuari a través dels diferents recursos disponibles al portal, seran tractats de forma confidencial i quedaran incorporats a la societat RAMON LUZ S.L., amb la finalitat que es detalla a l’apartat protecció de dades de la present web, no sent utilitzades per finalitats incompatibles amb aquestes. Les dades obtingudes podran ser cedides en els casos previstos, d’acord a l’establert a la nostra política de protecció de dades.

En cas que vosté no ens doni el seu consentiment, no es podrà prestar el servei o ajuda sol·licitada.

Els afectats poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat, així com tots aquells que la normativa vigent concedeixi al ciutadà davant de RAMON LUZ S.L. mitjançant escrit dirigit a la seva seu al Polígon Industrial La Plana, 24. 43780 Gandesa (Tarragona).

Així mateix, a través de la pàgina web pot trobar una plataforma per l’exercici dels seus drets.

Ser usuari de la web de RAMON LUZ S.L. implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les extén a la normativa legal aplicable a aquesta matèria. Si pel motiu que fos no està d’acord amb aquestes condicions no continuï utilitzant aquesta web.