• Aigua freda sanitària
  • Aigua calenta sanitària
  • Banys i complements
  • Complements per la cuina: fregaderes, extractors, griferia, etc.