Ramon Luz SL és la tercera generació d’una empresa amb una llarga experiència professional en tot tipus d’instal·lacions en el sector comercial, domèstic i industrial, que va des de 1939 fins els nostres dies.

Per la tranquil·litat dels nostres clients, oferim un servei integral, seguint el concepte “claus en mà” que engloba des del càlcul d’instal·lacions fins la seva posta en servei.

Disposem de 1000m² de magatzem per oferir-te tot tipus de materials i accessoris.

Els principals serveis que oferim en el camp de les instal·lacions són:

 • Electricitat
 • Fontaneria
 • Reg, tractament d’aigües i piscines
 • Climatització (calor i fred)
 • Gas
 • Fred industrial
 • Pneumàtica
 • Renovacions d’aire
 • Contraincendis
 • Telecomunicacions
 • Seguretat (alarmes, CCTV, porters, videoporters)
 • Instal·lacions solars fotovoltàiques
 • Instal·lacions solars tèrmiques
 • Biomassa
 • Eòlica
 • Tràmits i legalitzacions
 • Serveis d’enginyeria

 

 


 

 • L’empresa està inscrita al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) amb el número 430016093, amb els àmbits reglamentaris, activitats i categories següents:
 
  • Instal·lacions elèctriques de baixa tensió, categoria especialista (REIE)
  • Instal·lacions de gas amb categoria B (REIG)
  • Instal·lacions tèrmiques en edificis en les categories de calefacció, ACS i climatització (REITE)
  • Fred industrial nivell 2 (EIF)
  • Equip a pressió EIP2 (EIP)

La inscripció al RASIC, ens permet legalitzar les instal·lacions anteriorment descrites.

 

 • L’empresa figura al Registre Oficial d’Empreses Classificades amb la classificació següent:

Aquest registre ens permet tenir contractacions amb la administració pública en les classificacions anteriorment mencionades. Aquesta classificació implica justificar la solvència tècnica i professional, així com la solvència econòmica i financera de l’empresa.

 

 • L’empresa està inscrita al Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya (REA) amb el número d’inscripció 09000000232 que ens permet ser contractats o subcontractats en totes aquelles obres del sector de la construcció.