• Dimensionament i càlcul d’instal·lacions
  • Tractament i elaboració de documentació tècnica
  • Legalització d’instal·lacions